Управителен съвет


Състав

Живко Желев

Председател на УО

Жельо Желев

Член на УО

Марияна Димова

Член на УО

Иван Тасев

Член на УО

Магдалена Овчарова

Член на УО